CO JE TO AUKCE

Co je to e-aukce?

E-aukce (neboli elektronická aukce) je efektivní nástroj pro realizaci elektronického výběrového řízení nejvýhodnějšího dodavatele a on-line vyjednávání cen.

Umožňuje účastníkům se společně slučovat do velkých celků, což jim zajistí daleko výhodnější vyjednávací pozici před dodavatelem, pro kterého se tak účastníci stávají rázem daleko atraktivnějšími, a je proto schopen jim nabídnout mnohem lepší podmínky, než kdyby před ním vystupovali samostatně. I malá firma s malým odběrem zboží či služeb je schopna si e-aukcí zajistit stejné podmínky jako ten největší odběratel na trhu.

V elektronické aukci dodavatelé online podhazují ceny v reakci na snižování cen ostatních dodavatelů, a to až do té doby, dokud již nikdo z nich není ochotný nabídnout cenu ještě nižší. Právě proto mají účastníci aukce jistotu, že dostanou opravdu pouze tu nejvýhodnější nabídku na trhu, kterou už není ochotný nikdo další ponížit.

Celý proces aukce je maximálně transparentní, aukce je od jejího počátku až do ukončení zaznamenávána a zároveň mohou všichni účastníci sledovat její průběh on-line z pohodlí domova. Právě proto je elektronická aukce tím správným nástrojem pro výběr nejvýhodnějšího dodavatele, který omezuje spekulace ohledně výběru vítězného dodavatele, neboť je zde vyloučena možnost ovlivňování výsledků a korupce. Nikdo z uchazečů není zvýhodňován oproti ostatním, vítězí pouze nejlepší cena (v dané kvalitě) či jiný parametr, který si účastníci sami zvolí. Dodavatelé se v aukci navíc navzájem nevidí, nevidí ani kolika dodavatelům čelí, a tak je vyloučena i možnost jejich předchozího zákulisního domlouvání.

Celá e-aukce zpravidla trvá cca 15 až 30 minut. Díky tomu nemusí účastníci aukce čekat měsíce na vítěznou nabídku a můžou začít šetřit už co možná nejdříve.

Zadávací podmínky aukce, za kterých bude dodavatel zboží či službu dodávat, definujeme dle představ zákazníků. Pro dosažení maximální spokojenosti do nich zakomponujeme i nadstandardní požadavky, bez kterých nejsou ochotni danou komoditu či službu odebírat. Dbáme přitom na to, aby do aukce nevstoupil žádný dodavatel, který se těmto požadavkům nepodrobí.

A co všechno se dá v e-aukci poptávat? Díky tomu, že jsou výběrová řízení vždy pečlivě připravována na míru, lze v podstatě v aukci poptávat cokoli. Jediné, co limituje poptávku, je počet dodavatelů na trhu, kteří jsou schopni poptávanou komoditu či službu v dané kvalitě a za požadovaných podmínek dodat. Aby aukce nebyla bezpředmětná, měli by se na trhu pohybovat alespoň tři dodavatelé, které je možno do výběrového řízení zařadit.