DOPORUČ A ZÍSKEJ

Byli jste s výsledkem aukce spokojeni? Doporučte nám další domácnosti ve Vašem okolí a získejte za každé doporučení 100 Kč! Pokud doporučíte firmu, odměníme Vás dokonce 500 Kč! Pomozte nám šetřit lidem ve Vašem okolí. 

Počet doporučených osob není nijak omezen.

Kdo se může akce zúčastnit?
Akce se mohou zúčastnit všichni naši stávající klienti, kteří se již úspěšně zúčastnili některé naší e-aukce a uzavřeli smlouvu s vítězným dodavatelem.

Koho lze doporučit?
Doporučit nám můžete kteroukoliv domácnost či firmu po celé zemi, která není dosud zaregistrována u naší společnosti a nevyužila našich služeb.

Podmínky aukce

  • Doporučitel doporučí kteroukoliv domácnost či firmu, která splní všechny podmínky v těchto pravidlech.
  • Doporučená osoba se úspěšně zúčastní kterékoliv naší e-aukce a uzavře smlouvu s vítězným dodavatelem.
  • Nárok na odměnu vzniká po podpisu smlouvy doporučenou osobou s vítězným dodavatelem.
  • Počet doporučených osob není nijak omezen, odměna za každou doporučenou osobu se sčítá.
  • Odměnu zasíláme do 14 dnů od podepsání smlouvy doporučenou osobou s vítězným dodavatelem na zaslaný účet doporučitele.
  • Odměna není přenosná na jiného klienta.
  • Doporučitel není v prodlení se závazky vůči naší společnosti, jinak nárok na odměnu zaniká.
  • Akce je platná od jejího zveřejnění až do odvolání.

Závěrečná ustanovení
Společnost E-aukční portál s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky této akce, a to i v jejím průběhu. Jakákoliv změna těchto podmínek bude zveřejněna na internetových stránkách společnosti a bude účinná od data jejího zveřejnění.

Zároveň si společnost vyhrazuje právo na ověření doporučení telefonicky či e-mailovou komunikací doporučitelem či doporučeným.

Příjemce odměny je odpovědný za případnou daňovou povinnost spojenou s jejím přijetím dle platné legislativy. 

Jak začít?

Registrujte se!