Průběh aukce

Neplaťte za dodávku elektrické energie a zemního plynu zbytečně více než musíte!

Co je vlastně E-aukce

E-aukce neboli elektronická aukce, je efektivní nástroj pro realizaci elektronického výběrového řízení. Účastníci e-aukce se sloučí do velkého celku, což jim zajistí daleko výhodnější vyjednávací pozici před dodavatelem, pro kterého se stávají daleko atraktivnějšími, a je proto schopen jim nabídnout mnohem lepší podmínky, než kdyby před ním vystupovali samostatně.

Následně o tento velký celek bojují jednotliví dodavatelé snižováním ceny. Dodavatelé v průběhu aukce mohou upravovat své cenové nabídky, a protože online vidí, jak se snižují nabízené ceny ostatních dodavatelů, mohou v reakci na tyto nabídky podhazovat své ceny až do té doby, dokud již nikdo nebude ochotný nabídnout cenu ještě nižší.

Tím zajistíme opravdu tu nejvýhodnější nabídku na trhu v daném období. Celé podhazování cen trvá cca 20 až 30 minut. Základní čas aukce je 20 min, pokud však někdo podhodí cenu v posledních 2 minutách, automaticky se prodlužuje aukce o další 2 minuty. Čím déle aukce trvá, tím větší finální úspory dosáhneme.

Dodavatelé, kteří chtějí do e-aukce vstoupit a bojovat o subjekty účastnící se aukce, musí splnit zadávací podmínky, za kterých budou následně zboží či služby dodávat. Ti dodavatelé, kteří na tyto podmínky nepřistoupí, nemohou být do aukce zařazeni. Zadávací podmínky definujeme my, na přání účastníků však pro dosažení jejich maximální spokojenosti dokážeme zohlednit i nadstandardní požadavky, bez kterých nejsou ochotni danou komoditu či službu odebírat.

Jednou z našich nezbytných podmínek, na kterou musí dodavatelé přizvaní do aukce přistoupit, je i uzavření smlouvy bez automatického prodloužení na dobu určitou a bez skrytých smluvních pokut a poplatků. Do aukce zveme vždy pouze spolehlivé a prověřené dodavatele, kteří poskytují kvalitní servis svým zákazníkům.

Celý proces aukce je plně transparentní, veškeré úkony v průběhu aukce jsou zaznamenávány systémem, s průběhem aukce i jejími výsledky nelze nijak manipulovat, a tak je eliminována jakákoliv možnost korupce. Žádný dodavatel nebude v aukci preferován a nebude mít výhodnější pozici oproti ostatním dodavatelům, vítězí pouze nejlepší cena (v dané kvalitě) či jiný parametr, který si účastníci sami zvolí. Dodavatelé se v aukci navíc navzájem nevidí, nevidí ani kolika dodavatelům čelí, a tak je vyloučena i možnost jejich předchozího zákulisního domlouvání.

Předmětem e-aukce může být v podstatě kterákoliv komodita či služba, kterou jsou ochotni a schopni v dané kvalitě a za požadovaných podmínek dodávat alespoň tři dodavatelé. Specializujeme se však především na snižování cen elektrické energie a zemního plynu, což zároveň bude náplní Vaší činnosti a Vašeho prodeje.

Průběh E-aukce

 1. Analýza současných podmínek a současného stavu odběru energií klienta ve všech odběrných místech, kalkulace odhadované úspory porovnáním současné ceny s cenou získanou poslední provedenou aukcí.
 2. Podpis příkazní smlouvy a plné moci s klientem, na základě kterých aukci připravujeme.
 1. Definování zadávacích podmínek, dle kterých bude docházet k dodávkám elektřiny či plynu.
 2. Vyhlášení termínu aukce, pozvánka dodavatelům k účasti na aukci a zaslání přístupových údajů všem účastníkům e-aukce, na základě kterých se mohou přihlásit do virtuální aukční síně a sledovat celý průběh e-aukce.
 3. Soutěžní kolo e-aukce.
 4. Informování klientů o výsledcích e-aukce, zaslání vyhotovené zprávy o její realizaci, jejíž přílohou je otisk e-aukční síně.
 5. Kontrola věcné správnosti návrhu smluv od vítězného dodavatele.
 6. Podpis smlouvy klientem s novým dodavatelem.
 7. Zahájení dodávky elektřiny/plynu za sníženou cenu.

Shrňme si výhody, které klient vstupující do naší e-aukce získá:

Výhody E-aukce

 • vysoutěžení nejlevnějších cen na trhu v daném období díky možnosti agregace poptávky,
 • zajištění výhodnějších podmínek dodávky (zohlednění požadavků klienta),
 • zajištění uzavření smlouvy bez automatické prolongace a bez skrytých smluvních pokut a poplatků,
 • uzavření smlouvy pouze se spolehlivým a prověřeným dodavatelem,
 • kompletní administrativní servis včetně převodu pod vítězného dodavatele a kontroly návrhu uzavíraných smluv zajistíme my,
 • transparentnost celého procesu,
 • eliminace korupce,
 • zrychlení průběhu výběrového řízení (oproti obálkové metodě), klienti mohou šetřit co možná nejdříve.

Jaké služby klientům v rámci E-aukce nabízíme:

 • kompletní realizaci e-aukce kdy klient zajistí pouze nezbytné podklady, celý průběh e-aukce je pod naším dohledem, po skončení klient obdrží otisk e-aukce a smlouvu k podpisu
 • realizaci e-aukce ve spolupráci s klientem pro zkušenější klienty, kteří si chtějí zadávací podmínky, výběr dodavatelů a další specifikace e-aukce nastavit sami
 • pronájem webového rozhraní pro e-aukce kdy klient realizuje výběrová řízení samostatně, naše společnost funguje pouze jako externí poradce
 • postupný nákup což je alternativní produkt pro náročnější klienty, kdy nákup není realizován v jednom kroku, ale je rozložen v čase do několika nákupních transakcí

Samotná online aukce

Kterou můžete sledovat z pohodlí Vašeho domova

Podívejte se na video, jak taková aukce vypadá

kde sídlíme

Komenského 103
549 01 Nové Město nad Metují

IČO: 01487507   DIČ: CZ01487507 

NAPIŠTE NÁM