PRŮBĚH E-AUKCE

Průběh e-aukce

1.) Zaregistrujte se na našich stránkách a připojte následující dokumenty (pro každé odběrné místo):

  • smlouva se stávajícím dodavatelem elektřiny/plynu i včetně případných dodatků.
  • roční vyúčtování elektřiny/plynu.
  • v případě vysokého napětí či velkoodběru plynu i odběrový diagram.

2.) Bezplatná analýza současných podmínek a současného stavu odběru energií na základě předložených podkladů ve všech odběrných místech, kalkulace odhadované úspory porovnáním současné ceny s cenou získanou poslední provedenou aukcí.

3.) Podpis smluv, na základě kterých aukci připravujeme.

4.) Definování zadávacích podmínek, dle kterých bude docházet k dodávkám elektřiny či plynu.

5.) Vyhlášení termínu aukce, pozvánka dodavatelům k účasti na aukci a zaslání přístupových údajů všem účastníkům e-aukce, na základě kterých se mohou přihlásit do virtuální aukční síně a sledovat celý průběh e-aukce.

6.) Soutěžní kolo e-aukce.

7.) Vyhotovení zprávy o realizaci e-aukce, jejíž přílohou je otisk e-aukční síně.

8.) Kontrola věcné správnosti návrhu smluv od vítězného dodavatele.

9.) Podpis smlouvy s vítězným dodavatelem.

10.) Zahájení dodávky elektřiny/plynu za sníženou cenu.

 

Zaregistrujte se ZDE ihned a začněte šetřit co možná nejdříve!