Průběh e-aukce

1. Analýza odběru
energie
 

Podrobná analýza podmínek smlouvy a cen za odběr energií.
Kalkulace odhadované úspory.

2. Vstupní
dokumentace 

 Podpis příkazní smlouvy a plné moci s klientem, na základě kterých aukci připravujeme.

 

3. Definice zadávacích podmínek

Stanovení podmínek pro dodávky elektřiny/plynu na základě klientových potřeb.

4. Vyhlášení e-aukce


Určení termínu aukce.

Pozvánka dodavatelům k účasti
a poskytnutí přístupových údajů účastníkům k případnému sledování průběhu e-aukce.

5. Soutěžní kolo e-aukce

 
Průběh samotné aukce ve virtuální aukční síni.

6. Informování o výsledcích

Oznámení výsledků aukce klientům (zpráva o realizaci a s otiskem aukční síně).

7. Kontrola smluvního
návrhu

Kontrola věcné správnosti návrhu smluv od vítězného dodavatele.

8. Podpis smlouvy


Podpis smlouvy klientem s novým dodavatelem.

9. Zahájení nové dodávky

Zahájení dodávky elektřiny/plynu za sjednanou sníženou cenu.

Výhody E-aukce

  • vysoutěžení nejlevnějších cen na trhu v daném období díky možnosti agregace poptávky,
  • zajištění výhodnějších podmínek dodávky (zohlednění požadavků klienta),
  • zajištění uzavření smlouvy bez automatické prolongace a bez skrytých smluvních pokut a poplatků,
  • uzavření smlouvy pouze se spolehlivým a prověřeným dodavatelem,
  • kompletní administrativní servis včetně převodu pod vítězného dodavatele a kontroly návrhu uzavíraných smluv zajistíme my,
  • transparentnost celého procesu,

Záznam online e-aukce

kde sídlíme

Komenského 103
549 01 Nové Město nad Metují

IČO: 01487507   DIČ: CZ01487507 

NAPIŠTE NÁM