Slovo jednatele

Vážení občané,
Vážení podnikatelé,
Vážení zaměstnanci státní a veřejné správy,

nacházíme se v době vyspělých informačních technologií. Jsme rychle informováni o dění ve světě. Jsou nám k dispozici informace o světě financí. Do naší emailové schránky přichází mnoho nabídek služeb a nebo komodit s různými cenami a užitky. Můžeme využívat služby od kohokoliv, neboť vše je nám přístupno prostřednictvím internetu.

Tím také ale dochází i k určité anonymitě a může tak docházet často i k nepoctivým projevům v podnikání.

Přáním každého je co nejvíce uspořit a mít tak co nejmenší náklady. Druzí se zase snaží co nejvýhodněji prodat, aby měli tučné zisky. Přáním jiných zase může být získat pracovní příležitost anebo si přivydělat ke svému příjmu, aby jeho zajištění bylo bez významných problémů.

Všechno toto Vám přináší společnost e-aukční portál s.r.o.

Naše společnost umí významně snižovat náklady účastníkům aukcí. Také umožňuje i široké veřejnosti, aby získala trvalé vedlejší příjmy z podpory marketingu této naší nabídky, a to jako náš obchodní zástupce se zázemím naší společnosti, anebo jako propagátor a šiřitel našeho jména a naší činnosti.

Vytvořené zisky z realizovaných úspor částečně vracíme zpět do regionů pro jejich podporu a rozvoj. Jako účastník e-aukce se tak společně s námi může kdokoliv podílet na podpoře zoologických zahrad, budování a renovaci dětských hřišť, podpoře zdravotně handicapovaných osob, vzdělávání dětí a mládeže nebo například podpoře profesionálního i amatérského sportu.

Snahou naší společnosti je posílit celkový růst národního hospodářství a zvýšit stabilitu nejen podnikatelských subjektů, ale též i pomoci občanům s jejich vedlejšími příjmy za mimopracovní činnost.

Jsme otevřeni různým podnětům od všech našich příznivců a rádi budeme pro Vás vždy hledat nová inovativní řešení v pokrytí uspokojení Vašich přání.

Věřím, že společnými silami se nám podaří tento elektronický aukční portál využít tak, aby byl ku prospěchu všem občanům, podnikatelům i státní a veřejné správě.

Přeji všem mnoho štěstí při využívání našich služeb.

S pozdravem

Jan Weber
Jednatel společnosti