Dokumenty

V případě sporu může zákazník v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Věcně příslušným
subjektem k řešení takového sporu je:

Energetický regulační úřad, sídlem Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava, telefon: +420 564 578 666
e-mail: podatelna@eru.czID datové schránky: eeuaau7, web: www.eru.cz

ERÚ vykonává dohled nad dodržováním zákonných povinností ve zprostředkovatelské činnosti v energetice ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích.

kde sídlíme

Komenského 103
549 01 Nové Město nad Metují

IČO: 01487507   DIČ: CZ01487507

NAPIŠTE NÁM