Pronájem software

Softwarové služby

Vlastnosti našeho aukčního softwaru

vlastnosti

Možnost vytváření aukcí pro libovolný počet položek. Vyhrává buď celková cena nebo nejlepší nabídky pro jednotlivé položky. Možnost nastavení minimálních a maximálních příhozů, jak pro celkovou nabídku, tak pro jednotlivé položky. Možnost vícekolových aukcí (zadávací kolo, soutěžní kolo).

servis

Pravidelné zálohování. Kvalitní server s dostatečným výkonem a konektivitou schopný zvládnout i větší provoz. IT support na objednání. Podpora individuálních řešení.

zabezpečení

SSL protokol – šifrovaná komunikace se serverem. Hesla uživatelů šifrovaná a chráněno proti brute force útokům. Přístupové klíče specifické pro každou aukci. Ochrana proti xss, csrf, sql injection.

Možnost vkládání příloh k aukci i k jednotlivým položkám. Import dat z jiných systémů. Libovolné pomocné výpočty pro výpočty jednotlivých zákazníků (při agregaci) nebo například skupin komodit apod. Možnost prodlužování aukce (automaticky také při příhozu na poslední chvíli). Chat se správcem aukce. Stav aukce v reálném čase (výstup je aktuální stav aukce), online stav účastníků (je-li připojený). 

Vytváření vlastních pozvánek do aukcí, automatické rozesílání pozvánek do aukcí. Správa dodavatelů, účastníků aukce a pozorovatelů. Schvalování zadávacích podmínek účastníky. Pro pozorovatele anonymita účastníků. Otisk aukční síně pro účastníky. Možnosti modulování a nastavení parametrů administrátorem. Multijazyčný – snadné přepínání do jiných jazykových mutací. Možnost grafických úprav (vlastní logo, barvy). Jednoduchost, přehlednost.

kde sídlíme

Komenského 103
549 01 Nové Město nad Metují

IČO: 01487507   DIČ: CZ01487507

NAPIŠTE NÁM